Scouting Tecumseh

Tecumseh is een jongensgroep uit Haren. Samen met enkele andere scoutinggroepen hebben wij ons gebouw op het scoutingeiland aan de Hoornsedijk tussen Haren en Groningen. De meeste leden komen uit Haren en Groningen-Zuid, maar ook uit Glimmen, Eelde-Paterswolde en verder.

Onze groep bestaat volledig uit vrijwilligers; met vier speltakken voor kinderen, een ondersteunende stam en een overkoepelend bestuur.

de Wampum

Sinds 1948 is, soms met (hele) grote tussenpozen, het groepsblad Wampum verschenen.
Het blad is thans aan zijn 68e jaargang bezig en tegenwoordig digitaal.

Het groepsblad is altijd volgeschreven door de Tecumseh leden.
Vaste rubrieken waren altijd "Rond de raadsrots" voor de welpen en "rond de vlaggemast" voor de verkenners.
Een ander vast rubriek is "uit de wigwam van de Sachem" waarin de Sachem (een oud en wijs indiaans opperhoofd) op bespiegelende wijze de gang van zaken in de groep de revue laat passeren.

Ook verslagen van diverse kampen vormen een vast onderdeel.

Contact